Općina Pušća

Općenito o općini…

Područje općine Pušća smješteno je na istočnom dijelu Marijagoričkog pobrđa. Jezgra općine nalazi se sa istočne strane potoka Pušća s kojih se u 20. stoljeću naselja polako spuštaju prema dolini.

Toponim Pušća potječe od pridjeva pust, što znači da označava pustinju, nenastanjenu zemlju. Pejzaž Marijagoričkog pobrđa, koje predstavlja prirodni okvir smještaja općine Pušća je područje pošumljenih gora, osunčanih proplanaka i padina.

Sela i zaselci općine Pušća rasuti su po pitomim brežuljcima – iako su do današnjih dana zadržali osobine poljoprivrednog područja – pripadaju gravitacijskoj zoni zagrebačke županije.

Na području općine nalazi se 8 naselja – Bregovljana, Donja Pušća, Dubrava Pušćanska, Gornja Pušća, Hrebine, Hruševac Pušćanski, Marija Magdalena i Žlebec Pušćanski.

Kulturne znamenitosti

Kurija Rauch, jedno od najvrjednijih preventivno zaštićenih kulturnih dobara zapadne Hrvatske.

Smještena je poviše naselja okružena ostacima nekadašnjeg parka. Bila je dijelom velikog imanja u vlasništvu obitelji Rauch, prije 2. svjetskog rata pripala je Udruzi hrvatskih učiteljica, da bi poslije rata došlo do provedbe nacionalizacije posjeda.

Kapela Majke Božje Vinske smještena je u Donjoj Pušća na istaknutom položaju, vrhu brijega iznad župne crkve. Sagrađena je u 18/19 stoljeću u stilu baroknog klasicizma. Pravokutnog broda, užeg pravokutnog svetištva i zaobljene apside, sakristijom sa sjeverne strane, te zvonikom ispred pročelja. Kapela je u dobrome građevinskome stanju, ali je potreba obnova da vrati izvorni izgled pročelja.

Zgrada stare škole jednokatna je, slobodnostojeća zgrada izduženog pravokutnog tlocrta, smještena je u središtu naselja, neposredno uz glavnu cestu i podno brijega na kojemu je župna crkva. Izgrađena je 1913. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama